اولین سایت مددکاری اجتماعی ایران- اخبار معلولین و توان بخشی
وجود بیش از ۸ هزار نابینا و کم بینا در تهران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  وجود بیش از ۸ هزار نابینا و کم بینا در تهران 

  مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری تهران گفت: دستگاه های دولتی مکلف هستند تا سه درصد از جمع کارکنان خود را از معلولان از جمله نابینایان و کم بینایان پذیرش کنند، اما تاکنون این امر محقق نشده است. ابراهیم رضوانی در گفتگو با ایسنا، با اعلام این که در حال حاضر ۸ هزار و ۵۷۹ فرد نابینا و کم بینا در استان تهران وجود دارد، افزود: متولی ساماندهی این افراد سازمان بهزیستی است و به نظر می رسد اگر چه سازمان بهزیستی کمک های خوبی به آن ها کرده، اما این کمک ها نیازهای واقعی آن ها را به طور کامل تأمین نکرده است. وی اظهار داشت: به نظر می رسد، بهتر است به جای الزام دستگاه های دولتی و تحمیل استخدام نابینایان و کم بینایان به آن ها، طرح های خود اشتغالی و کارآفرینی برای آن ها فعال کنیم تا آن ها در مجموعه هایی مربوط به خودشان و شرایط کاری مطلوب تر فعالیت کنند. رضوانی با اشاره به تعطیلی سه کارگاه برای نابینایان وکم بینایان، گفت: ایرادهای جدی به این کارگاه ها وارد بوده است که از جمله آن می توان به فروش نرفتن محصولات ساخته شده توسط نابینایان و کم بینایان و نیز نبود بیمه بیکاری برای آن ها اشاره کرد.

• ایسنا

 

 

نشانی مطلب در وبگاه اولین سایت مددکاری اجتماعی ایران:
http://socialworkeriran.com/find.php?item=1.16.144.fa
برگشت به اصل مطلب