اولین سایت مددکاری اجتماعی ایران- اخبار معلولین و توان بخشی
کمپ تیم های ملی جانبازان و معلولین به نام پهلوان گمنام محمد مهرآئین نام گذاری شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | 
با دستور ریاست فدراسیون؛
کمپ تیم های ملی جانبازان و معلولین به نام پهلوان گمنام محمد مهرآئین نام گذاری شد
با دستور دکترحمید علی صمیمی ریاست فدراسیون، کمپ تیم های ملی جانبازان و معلولین به نام پهلوان گمنام محمد مهرآئین نام گذاری شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون؛ همزمان با چهلمین روز درگذشت مرحوم حاج محمد مهرآئین، بزرگ مرد ورزش و انقلاب، با دستور دکتر صمیمی، به پاس زحمات مرحوم مهرآئین کمپ تیم های ملی جانبازان و معلولین به نام پهلوان گمنام محمد مهرآئین نام گذاری شد.

مرحوم حاج محمد مهرآئین، پدر دو شهید بود و همه سال های جوانی خود را به مبارزه با ظلم، شکنجه و زندان ساواک در راستای پیروزی انقلاب گذراند.

وی در بسیاری از عرصه ها به خصوص ورزش کشور خدمت کرد و در تاسیس فدراسیون و کمپ تیم های ملی جانبازان و معلولین نقش بسزایی ایفا کرد.

مرحوم مهرآئین همواره قلبش برای مردم، انقلاب و کشور می تپید و همواره دغدغه های مردم نگرانش می کرد و از خوشحالی آنها خوشحال می شد.

بنیان گذار کمپ تیم های ملی جانبازان و معلولین با گذشته روشن و تابناکی که از خود بر جای گذاشت در همه صحنه‌های ایثار و فداکاری سرمشق بود و یاد وی هیچ زمان از اذهان فراموش نمی شود.
http://irisfd.ir/%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7/
نشانی مطلب در وبگاه اولین سایت مددکاری اجتماعی ایران:
http://socialworkeriran.com/find.php?item=1.16.5727.fa
برگشت به اصل مطلب